The skinny on milk

  
   date: 2013-02-03 time: 11:34:27
Decades ago, the only consideration when choosing what type of milk to purchase at the grocery store was whether you opted for whole, 2% or skim milk. Back then, milk always came from cows. Times have certainly changed as now there is an assortment of “milks,” some of which don’t even come from animals but instead are made from plants. When navigating the milk aisle, the vast array of milk options can be somewhat overwhelming. Let’s take a look at what new milks are cozying up next to cow milk.
 
Because these milks are produced from different animals or plants, their nutrition profiles differ somewhat. However, most non-dairy milk alternatives have been fortified with calcium and vitamin D.
 
Cow milk
The old stand-by. This familiar friend is high in calcium and has about twice the protein of other milks. Choose skim milk to avoid unhealthy saturated fat. Organic milk is made without growth hormones, pesticides, antibiotics or fertilizers, but it has not been scientifically proven to be nutritionally superior to regular cow milk.
 
Raw milk
Raw milk is animal milk that has not been pasteurized - the process of heating a food (usually liquid) to a specific temperature for a defined amount of time, and then immediately cooling it. Raw milk can contain dangerous bacteria such as Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, and Yersinia enterocolitic. These strains of bacteria can cause serious illness or even death.
 
Soy milk
Soy milk is produced by soaking and grinding soybeans with water and then straining them. Soymilk is certainly the most popular non-dairy milk alternative and it contains high-quality protein, no cholesterol and is low in fat.
 
Almond milk
Almond milk, which has become increasingly more popular in recent years, is made from ground almonds that have been mixed with water. Many people opt for almond milk for its nutty taste. It’s also low in calories - one cup (unsweetened) contains only 40 calories. It’s rich in magnesium, potassium, vitamin E and heart-healthy fats. Almond milk is very low in carbohydrate (1 gram per cup), which makes it a good choice for diabetics. One downside to almond milk is that it contains very little protein (about 1 gram per cup), so if you drink only almond milk, be sure to get enough protein from other sources. Also spotted on shelves are milks made from other nuts.
 
Rice milk
Rice milk is made from boiled rice, brown rice syrup, brown rice starch and water. Commercial rice milk often has thickening agents, sugar and flavorings added to it. Rice milk is a good choice for those with food allergies because it contains no soy or lactose. However, it provides less protein and vitamins A and C than other milks.
 
Coconut milk
Coconut milk, made from the ground meat and juice from coconuts, has traditionally been sold in a can and contains a staggering 550 calories a cup and more than two days worth of saturated fat. However, some new coconut milk beverages (like the kind from So Delicious) contain only about 50 calories a cup but still has about 5 grams of saturated fat (25% Daily Value).
 
Goat milk
Goat milk is commonly consumed in many countries around the world and contains the same amount of calcium as cow milk. Its flavor has been described as sweet and salty.
 
Sheep milk
Sheep milk, although not popular in the U.S., is commonly consumed throughout Europe and the Mediterranean region. Sheep milk contains more vitamin A, vitamin B, vitamin E, calcium, phosphorus, potassium, and magnesium than cow milk. Both sheep and goat milks may be more easily digested than cow milk because the fat globules are smaller.
 
Hemp milk
Hemp milk is made from ground hemp seeds mixed with water and has a creamy, nutty flavor. One cup unsweetened contains 70 calories, 6 grams of fat, 1 gram of carbohydrate, and 2 grams of protein.
 
Flax milk
Flax milk is the most recent milk to hit the supermarkets. It’s simply cold-pressed flax oil mixed with filtered water. One cup unsweetened has 50 calories and provides heart-healthy omega-3 fatty acids, but contains no protein.
 
Oat milk
Oat milk is made from oat groats (hulled oat grain broken into smaller pieces) and water. Sometimes other grains and beans are added. Oat milk is an excellent source of calcium, vitamin D and riboflavin, and one cup provides a surprising two grams of fiber. Oat milk does tend to be higher in calories—130 calories for one cup (unsweetened).
 
The bottom line: Avoid raw milk at all costs, unless you’re a fan of potentially life-threatening food-borne illnesses. Choose a milk that suits your taste preferences and overall dietary goals. Avoid milks that are sweetened with caloric sweeteners, as these add unnecessary calories to an otherwise healthy beverage.
Ifall du skulle välja standardmjölk, mellanmjölk eller lättmjölk vid köp av mjölk i affären var det enda valet du hade för ett par decennier sen. kom mjölk alltid från kor. Tiderna har verkligen förändrats och nu finns det ett sortiment av "mjölk" som i vissa fall inte ens kommer från djur utan är gjorda växter. När du går igenom mejeri-avdelningen i affären så kan det stora utbudet av mjölk vara överväldigande. Låt oss ta en titt på vilka nya typer av mjölk som hittat sin plats bredvid komjölken.
 
Eftersom dessa typer av mjölk producerats från olika djur eller växter, kan deras näringsinnehåll skilja sig något. De flesta icke-mejeri mjölkalternativen har dock för det mesta berikats med kalcium och vitamin D.
 
Komjölk
Den gamla välkända sorten. Denna välbekanta mjölk är rik på kalcium och har ungefär dubbelt så mycket protein som andra typer av mjölk. Välj lättmjölk för att undvika ohälsosamma mättade fetter. Ekologisk mjölk görs utan tillväxthormoner, bekämpningsmedel, antibiotika eller gödningsmedel, men näringsmässigt är det inte vetenskapligt bevisat att den är bättre än vanlig komjölk.
 
Opastöriserad mjölk
Opastöriserad mjölk är djurmjölk som inte har pastöriserats (processen att värma upp ett livsmedel (vanligen flytande) till en specifik temperatur under en definierad tidsperiod, och sedan omedelbart kyla den). Opastöriserad mjölk kan innehålla farliga bakterier som salmonella, E. coli, listeria monocytogenes, campylobacter jejuni och yersinia enterocolitic. Dessa stammar av bakterier kan orsaka allvarliga sjukdomar eller till och med dödsfall.
 
Sojamjölk
Sojamjölk framställs genom att blötlägga och mala sojabönor och vatten och därefter sila blandingen. Sojamjölk är den mest populära icke-mejeri mjölk-typen och den innehåller protein av hög kvalité, inget kolesterol och har låg fetthalt.
 
Mandelmjölk
Mandelmjölk, som har blivit allt mer populärt på senare år, är gjort på malda mandlar som har blandats med vatten. Många människor väljer mandelmjölk pågrund av dess nötaktiga smak. Drycken är också låg i kalorier - två deciliter (osötad) mandelmjölk innehåller endast 40 kalorier. Det är rikt på magnesium, kalium, vitamin E och hjärt-hälsosamma fetter. Mandelmjölk är mycket kolhydratsfattigt (1 gram på två deciliter), vilket gör det till ett bra val för diabetiker. En nackdel med mandelmjölk är att den innehåller mycket lite protein (ca 1 gram på två deciliter), så om du bara dricker mandelmjölk så måste du se till att få tillräckligt med protein från andra källor. Det går även att hitta typer av mjölk gjort på andra nötter.
 
Rismjölk
Rismjölk är tillverkat på kokt ris, brun rissirap, brun risstärkelse och vatten. Handelsteknisk rismjölk innehåller ofta förtjockningsmedel, socker och aromämnen som lagts till. Rismjölk är ett bra alternativ för personer med födoämnesallergier eftersom det inte innehåller någon soja eller laktos. Den innehåller emellertid mindre mängd protein, vitamin A och vitamin C än andra mjölktyper.
 
Kokosmjölk
Kokosmjölk, tillverkat utav malet kokoskött och vätska från kokosnötter, säljs traditionellt burk och innehåller svindlande 550 kalorier för två deciliter och mer än två dagars mängd mättat fett. Några nya kokosmjölks-drycker (som exempelvis So delicious) innehåller endast ca 25 kalorier per deciliter, men har ändå ca 5 gram mättat fett (25% av dagliga intaget).
 
Getmjölk
Getmjölk är vanligt i många länder runt om i världen och innehåller samma mängd kalcium som komjölk. Dess smak beskrivs som söt och saltig.
 
Fårmjölk
Fårmjölk är inte särskilt populärt i USA, men konsumeras ofta i hela Europa och Medelhavsområdet. Fårmjölk innehåller mer vitamin A, vitamin B, vitamin E, kalcium, fosfor, kalium och magnesium än komjölk. Både får- och getmjölk kan vara mer lättsmält än komjölk.
 
Hampamjölk
Hampamjölk är tillverkat på malda hampafrön blandat med vatten och har en krämig, nötig smak. Två deciliter osötad hampamjölk innehåller 70 kalorier, 6 gram fett, 1 gram kolhydrater och 2 gram protein.
 
Linfrömjölk
Linfrömjölk är den senaste typen av mjölk som träffat stormarknaden. Det är helt enkelt kallpressad linfröolja blandat med filtrerat vatten. Två deciliter osötad linfrömjölk innehåller 50 kalorier och hjärtvänliga omega-3-fettsyror, men innehåller inget protein.
 
Havremjölk
Havremjölk är tillverkat på havregryn och vatten. Ibland läggs andra sädesslag och bönor till. Havremjölk är en utmärkt källa för kalcium, D-vitamin och riboflavin och två deciliter innehåller en överraskande mängd på två gram fibrer. Havremjölk tenderar att vara lite högre i kalorier - 130 kalorier för två deciliter osötad havremjölk.
 
Så med andra ord: Undvik opastöriserad mjölk till varje pris, om du inte är ett fan av potentiellt livshotande livsmedelsburna sjukdomar. Välj en mjölk som passar dina smakpreferenser och kostmål. Undvik mjölk som är sötad med sötningsmedel, eftersom dessa lägger till onödiga kalorier till en annars bra dryck.


    Milk, 4 comments