Let's talk about stretch marks

  
   date: 2013-01-29 time: 05:51:00
What are stretch marks?
Stretch marks are narrow streaks or lines that develop on the surface of the skin.  They develop when the skin is stretched suddenly and the middle layer of your skin (the dermis) breaks in places, allowing the deeper layers to show through.
 
Are they common?
Yes, so many people have them. Fat people have them. Thin people have them. Models have them. Athletes have them. VS Angels have them. Men and women. Young, old, and anywhere in between. Anyone can get them, and many do. They appear when skin stretches due to various types of growth, and everybody grows, so they’re more common than you might think.
Why do I barely ever see other people with stretch marks, then?
Firstly, they’re not as noticeable as you may think they are. You are your own worst critic - nobody is going to be judging your appearance as harshly as you do. I bet you’ve seen hundreds of women with stretch marks, and just never noticed them. Secondly, it’s no secret that the media likes to hide everything they might deem as an “imperfection”. Spots, eyebags, pores, stretch marks, wrinkles, body hair - all of these things are completely normal, but are barely ever seen in the media. It doesn’t mean that people don’t have them, it just means that the media love to make their models as stereotypically “flawless” as possible, to try to convince you that you need to buy the products that they’re selling. Nobody looks like the models in magazines. Even the models don’t look like the models in magazines. Just because you can’t see people’s stretch marks, doesn’t mean they don’t exist.
 
What can I do?
Stretch marks fade over time. Many start off as pink or purple, and gradually fade to white, becoming barely noticeable. The speed of this process can sometimes be increased by moisturizing the area. There are many different products on the market that claim to remove stretch marks, but often you are paying more for what is essentially a glorified moisturizer. Anything that moisturizes and therefore increases the elasticity of your skin may help to reduce the appearance of your stretch marks, but there is no guarantee that this will work, and they will probably never disappear completely. Stretch marks are completely normal, so the best thing you can do is to learn to accept them. They are a part of you, they’re not the enemy. Embrace your stripes! 
Vad är bristningar?
Bristningar är tunna ränder eller linjer som utvecklas på ytan av huden. De utvecklas när huden sträcks plötsligt och det mellersta hudlagret (dermis) går sönder på vissa ställen, så de djupare skikten syns igenom.
 
Är de vanliga?
Ja, så många människor har dem. Feta människor har dem. Smala människor har dem. Modeller har dem. Idrottare har dem. VS änglarna har dem. Män och kvinnor. Unga, gamla och allt däremellan. Vem som helst kan få dem, och det är just det som många får. De blir synliga när huden sträcks på grund av tillväxt, och alla växer, så de är vanligare än du kanske tror.
 
Varför ser jag knappt några fler som har bristningar, om de nu är så vanliga?
För det första är de inte lika märkbara som du kanske tror att de är. Du är din egen värsta kritiker - ingen kommer att döma ditt utseende så hårt som du gör. Jag slår vad om att du har sett hundratals kvinnor med hudbristningar, och bara aldrig lagt märke till dem. För det andra är det ingen hemlighet att medierna gillar att gömma allt de kan anse som en imperfekt. Fläckar, påsar under ögonen, porer, hudbristningar, rynkor, kroppshår - alla dessa saker är helt normalt, men knappast någonsin sedda i media. Det betyder inte att människor inte har dem, det betyder bara att median älskar att göra sina modeller så stereotypt "perfekta" som möjligt, för att försöka övertyga dig om att du behöver köpa de produkter som de säljer. Ingen ser ut som modellerna i tidningarna. Inte ens modellerna ser inte ut som modellerna i tidningarna. Bara för att du inte kan se folks hudbristningar, betyder inte det att de inte existerar.
 
Vad kan jag göra?
Bristningar bleknar med tiden. Många börjar som rosa eller lila, och bleknar sen gradvis till vitt och blir knappt märkbara. Hastigheten för denna process kan ibland ökas genom fuktgivning runt området. Det finns många olika produkter på marknaden som hävdar att de avlägsnar hudbristningar, men ofta får du betala för mer än vad som behövs. Allt som återfuktar och därmed ökar elasticiteten i huden kan bidra till att minska uppkomsten av hudbristningar, men det finns ingen garanti för att detta kommer att fungera, och de kommer förmodligen aldrig att försvinna helt. Bristningar är helt normalt, så det bästa du kan göra är att lära sig att acceptera dem. De är en del av dig, de är inte fienden. Omfamna dina ränder!


    Body, 0 comments

 name

 mail (won't be published)

 url

 write

save information