10 Reasons to Eat More Carrots

  
   date: 2013-01-20 time: 00:46:00
Carrots are more than a tasty addition to almost any dish. They are also good for your body’s overall health, especially that of the skin, eyes, digestive system and teeth! So if the sweet flavor isn’t enough, enjoy these 10 reasons to eat more carrots:
 1. Beta carotene: Carrots are a rich source of this powerful antioxidant, which, among other vital uses, can be converted into vitamin A in the body to help maintain healthy skin.
 2. Digestion: Carrots increase saliva and supply essential minerals, vitamins and enzymes that aid in digestion. Eating carrots regularly may help prevent gastric ulcers and other digestive disorders.
 3. Alkaline elements: Carrots are rich in alkaline elements, which purify and revitalize the blood while balancing the acid/alkaline ratio of the body.
 4. Potassium: Carrots are a good source of potassium, which can help maintain healthy sodium levels in the body, thereby helping to reduce elevated blood pressure levels.
 5. Dental Health: Carrots kill harmful germs in the mouth and help prevent tooth decay.
 6. Wounds: Raw or grated carrots can be used to help heal wounds, cuts and inflammation.
 7. Phytonutrients: Among the many beneficial phytochemicals that carrots contain is a phytonutrient called falcarinol, which may reduce the risk of colon cancer and help promote overall colon health.
 8. Carotenoids: Carrots are rich in carotenoids, which our bodies can use to help regulate blood sugar.
 9. Fiber: Carrots are high in soluble fiber, which may reduce cholesterol by binding the LDL form (the kind we don’t want) and increasing the HDL form (the kind our body needs) to help reduce blood clots and prevent heart disease.
 10. Eyes, hair, nails and more! The nutrients in carrots can improve the health of your eyes, skin, hair, nails and more through helping to detoxify your system and build new cells!
There are plenty more reasons to enjoy these crunchy, sweet root vegetables, so reserve a spot in your garden plot for planting some, or pop down to the local market to pick up a bunch!
Morötter är mer än ett välsmakande komplement till nästan alla rätter. De är också bra för kroppens hälsa, särskilt hud, ögon, matsmältningssystemet och tänderna! Så om den söta smaken är inte tillräckligt för att få dig att njuta av de orangea underverken har du här 10 anledningar varför du bör äta mer morötter:
 1. Betakaroten: Morötter är en rik källa av denna kraftfulla antioxidant, som bland annat, tillsammans med fler viktiga användningsområden, kan omvandlas till vitamin A i kroppen för att upprätthålla en frisk hud.
 2. Matsmältning: Morötter ökar salivproduktionen och levererar viktiga mineraler, vitaminer och enzymer som stödjer matsmältningen. Genom att regelbundet äta morötter kan man hjälpa till med att förhindra magsår och andra matsmältningsproblem.
 3. Alkaliska element: Morötter är rika på alkaliska element som renar och vitaliserar blodet samtidigt som den balanserar det sura/alkaliska förhållandet i kroppen.
 4. Kalium: Morötter är en källa för kalium, vilket kan bidra till att upprätthålla sunda natriumnivåer i kroppen, som i sin tur bidrar till ett minskat blodtryck.
 5. Tandhälsa: Morötter dödar skadliga bakterier i munnen och hjälper till att förebygga karies.
 6. Skador: Råa eller rivna morötter kan användas för att hjälpa till att läka sår, skärsår och inflammationer.
 7. Fytonäringsämnen: Bland de många positiva fytokemikalier som morötter innehåller finns det en som kallas falcarinol, vilken kan minska risken för tjocktarmscancer och bidra till att främja den allmänna tarmhälsan.
 8. Karotenoider: Morötter är rika på karotenoider, som våra kroppar använder för att hjälpa till att reglera blodsockret.
 9. Fiber: Morötter är rika på lösliga fibrer, vilket kan minska vårt kolesterolvärde genom att binda LDL-formen (den typ vi inte vill ha) och öka HDL-formen (den typ vår kropp behöver) för att minska bildning av blodproppar och förhindra hjärtsjukdomar.
 10. Ögon, hår, naglar och mycket mer! Näringsämnena i morötter kan förbättra hälsan i dina ögon, din hud, ditt hår, dina naglar och mer genom att hjälpa till att avgifta ditt system och bygga nya celler!
Det finns många fler anledningar att njuta av dessa krispiga, söta rotfrukter, så reservera en plats i trädgårdslandet för en plantering, eller gå ner till den lokala marknaden för att plocka på dig ett gäng!


    Carrot, 0 comments

 name

 mail (won't be published)

 url

 write

save information