“The greatest barrier to success is the fear of failure.”

  
   date: 2013-04-24 time: 17:02:54

världen är tung
men dina ben
(bara en kubikcentimeter)
kan hålla uppe 8,600 kilo

kilo för kilo
är de starkare än stål

atom för atom
är du mer dyrbar än
diamant

och stjärnor har dött
så att du får leva

du måste komma ihåg dessa saker
när du säger att du är svag
och värdelös    Allmänt, 0 comments

 name

 mail (won't be published)

 url

 write

save information