Immunförsvaret del 1

  
   date: 2013-04-20 time: 21:52:24
Nyckeln till god hälsa är ett effektivt immunförsvar som kan skydda oss från förkylningar och cancer, bekämpa matförgiftning, lindra allergier och fördröja åldrandeprocessen. Dålig kosthållning, en ohälsosam livsstil och en omgivning med mycket föroreningar kan dock påverka och försvaga immunförsvaret och göra oss mer mottagliga för olika sjukdomar - från vanliga förkylningar till mer allvarliga infektioner.
 
Hur det fungerar
Immunförsvaret fungerar som en försvarsarmé. Det har sin bas framför allt i lymfsystemet och blodet, även om huden och till exempel matsmältningssystemet också spelar en viktig roll. Lymfsystemet är ett nätverk av ådror som för tillbaka vätskan, lymfan, från utrymmet mellan cellerna till blodet. Lymfkörtlarna, mjälten och thymuskörteln är också delar av lymfsystemet och där produceras lymfocyter. Dessa celler identifierar, eliminerar och slår ut främmande ämnen, mikrober och cancerceller. Det finns två sorters lymfocyter: B-celler och T-celler. T-cellerna framställs i thymuskörteln och kan förstöra främmande kroppar direkt, medan B-cellerna som framställs i mjälten istället utsöndrar antikroppar mot det oönskade för att utplåna det. Naturliga mördarceller liknar lymfocyter och är speciellt effektiva mot cancerceller. De vita blodkropparna i blodet - fagocyter och lymfocyter - spelar en viktig roll i immunförsvaret genom att de förstör invaderande bakterier och för bort död och skadad vävnad.
   Ett väl fungerande immunförsvar är i perfekt balans. Även om immunförsvarets främsta uppgift är att hindra och förstöra främmande ämnen släpper det förbi dem vi behöver, som till exempel födoämnen. Magen innehåller både nyttiga och skadliga bakterier och så länge de är i balans är matsmältningen god. Men om de skadliga bakterierna ökar - kanske på grund av mycket socker och mättat fett i kosten - kan man få matsmältningsbesvär och svampinfektioner.
 
Immunförsvarets fiender
Alla organ och celler behöver speciella näringsämnen för att fungera effektivt. Interferon - ett antiviralt ämne som motverkar uppkomsten av cancerceller och utsöndras genom kroppsvävnader - behöver C-vitamin för sin produktion, medan lysozym - ett antibakteriellt enzym i kroppsvätskor som tårar och blod - behöver A-vitamin. Därför resulterar en dålig kosthållning omedelbart i ett försvagat immunförsvar. Andra fiender till immunförsvaret är stress, rökning, för mycket alkohol och koffein, droger (både medicinska och andra), tillsatser i maten, bekämpningsmedel och luftföroreningar.
 
Tecken på ett svagt immunförsvar
Det är normalt att vara förkyld en eller två gånger om året, men om vi har ett svagt immunförsvar är vi mottagliga för alla förkylningar och influensor som går runtomkring oss och upptäcker snart att vi ofta blir sjuka. Andra tecken på ett svagt immunförsvar är matsmältningsbesvär, trötthet, värkande leder, muskelsvaghet och dålig hy.
   Ett immunförsvar som inte är i balans orsakar också allergier och intolerans mot vissa födoämnen genom att gå till angrepp när det identifierar vissa utlösande ämnen i kroppen. Då utsöndras kemiska ämnen för att driva ut vad immunförsvaret uppfattar som en fiende och orsakar på så sätt en mängd ovälkomna symptom.
   Autoimmunitet uppträder när kroppen är överansträngd och börjar producera antikroppar som angriper de egna vävnaderna - hudsjukdomen lupus och ledgångsreumatism är exempel på autoimmuna sjukdomar.


    Allmänt, 0 comments

 name

 mail (won't be published)

 url

 write

save information